Gundam MG

 • Bandai MG 1/100 Destiny Gundam (61582)
  MYR200.00
 • Bandai MG 1/100 Zeta Gundam Ver. Ka (64015)
  MYR260.00
 • Bandai MG 1/100 Gundam Avalanche Exia (63531)
  MYR290.00
 • Bandai MG 1/100 MBF-02VV Gundam Astray Turn Red (63530)
  MYR300.00
 • Bandai MG 1/100 Wing Gundam (Ver.Ka) (62839)
  MYR165.00
 • Bandai MG 1/100 RX-0 Unicorn Gundam 02 Banshee (63045)
  MYR249.90
 • Bandai MG 1/100 Ball Ver.Ka (63542)
  MYR89.00
 • Bandai MG 1/100 MSM-07 Z'Gok (Char's Custom) FG (61576)
  MYR135.00
 • Bandai MG 1/100 Wing Gundam (64129)
  MYR179.00
 • Bandai MG 1/100 Duel Gundam Assaultshroud (62904)
  MYR186.00
 • Bandai MG 1/100 Gundam MK-II Ver. 2.0 (A.E.U.G.) (61577)
  MYR179.00
 • Bandai MG 1/100 RGZ-95 Rezel Gundam (63511)
  MYR213.00
 • Bandai MG 1/100 00 Seven Sword (63083)
  MYR245.00
 • Bandai MG 1/100 F91 Gundam (61612)
  MYR180.00
 • Bandai MG 1/100 Tallgeese EW (62845)
  MYR169.00
 • Bandai MG Gundam Wing Proto Zero EW (63543)
  MYR215.00
 • Bandai MG 1/100 Gundam RX-78-2 Ver. 2.0 (61583)
  MYR186.00
 • Bandai MG 1/100 MK-II Titans Ver 2.0 (61579)
  MYR155.00
 • Bandai MG 1/100 MS-06S Char's Zaku Ver 2.0 (61581)
  MYR160.00
 • Bandai MG 1/100 Master Gundam (Hyper Mode) (63834)
  MYR225.00
 • Bandai MG 1/100 Gundam Double X (62846)
  MYR200.00
 • Bandai MG 1/100 Gundam Spiegel (63855)
  MYR115.00
 • Bandai MG 1/100 RX-78-2 Gundam VER.3.0
  MYR190.00
 • Bandai MG 1/100 Z Gundam Ver 2.0 (61578)
  MYR225.00
WhatsApp Button